VÆRDIGRUNDLAG.

Arbejdet på Lollands Produktionsskole bygger på følgende værdier:

Tillid, Respekt, Engagement og Medansvar.

Handlinger der knyttes til værdierne er:

– aktiv lytning

– reel accept af beslutninger

– accept af forskelligheder

– åben for feedback

– samarbejdsevne

– byde ind med ressourcer

– tilpasse efter evne

 Disse værdier og handlinger vil efter vores opfattelse bidrage til at skabe en god arbejdsplads for alle; dvs. både elever og ansatte, samt give vores samarbejdspartnere en positiv oplevelse af Lops

Personalet er skolens vigtigste ressource og vores altovervejende middel til at opfylde skolens målsætninger.

I en foranderlig verden ændres kravene til produktionsskolens medarbejdere sig ofte. Hele produktionsskoleområdet er løbende udsat for nye politiske krav, f.eks. krav om besparelser, samt en stadig stigende mængde af administration og skriftlig dokumentation. Som det nyeste er der krav om, at vi udvider skolens kapacitet både mht. ordinære produktionsskoleelever og mht. forskellige projekter, som vi skal tilbyde kommunerne.

De unge udfordringer er mange og komplekse hvilket stiller store til skolens lærere, så der er løbende et behov for at inddrage nye pædagogiske tiltag og arbejdsmetoder. Fremtidens arbejdsopgaver for produktionsskolens medarbejdere kræver, at vi er omstillingsparate, og at vi fokuserer på kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter