Handleplan for sociale klausuler – jævnfør BEK nr. 1274 af 04/12/2006

Skolens sociale Klausuler
Skolen er positiv overfor at ansætte personer i fleksjob.

Skolen har en lokal aftale for ansatte med produktionsskolelærer funktion.

Ved ansættelse i fleksjob

Ansættelse i fleksjob kan ske af to årsager:

  • Fastholdelse af medarbejdere, som mister erhvervsevnen som følge af sygdom, nedslidning, ulykker, sociale årsager m.v.
  • Integration af mennesker med nedsat erhvervsevne, der skønnes at kunne præstere en væsentlig arbejdsindsats på skolen.

Kriterier for ansættelse

Ansøgerne skal være bekendt med de generelle stillings- og funktionsbeskrivelser for medarbejdere ved Lops, lokalaftalen og være indforstået hermed.

I de tilfælde, hvor jobfunktionen ikke indbefatter værksteds ansvar og egentlig produktionsskole funktion, kan der dispenseres for dele heraf.

Derudover samarbejder vi med jobcentret og andre aktører om løntilskudsjob og praktik i det omfang skolen kan finde opgaver til det og de pågældende værkstedslærere er med på ideen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter