UDDANNELSESPOLITIK

Det er vigtigt for Lolland Produktionsskole og medarbejderne, at medarbejderne er omstillingsparate, og at deres kompetencer fastholdes og udvikles.

SISU udvalget skal løbende forholde sig til skolens overordnende efteruddannelsesbehov.

Alle nyansatte skal have et pædagogisk grundkursus ved Produktionsskoleforeningen eller tilsvarende. Det tilstræbes at man får dette inden for det 1. års ansættelse.

Efteruddannelsens art og indhold besluttes i samråd mellem medarbejder og ledelse.

Alle skal deltage i Skoleforeningens/Uddannelsesforbundets årsmøde en gang min. hvert tredje år. Nye medarbejdere har fortrinsret.

KLIK TIL PDF:  SOM ANSAT – DU FÅR :  og  VI FORVENTER :

SISU =  Sikkerheds- og samarbejdsudvalg, bestående af Forstander (formand) Tillidsrepræsentant (næstformand) , Afdelingsleder Maribo, Afdelingsleder Nakskov,  Arbejdsmiljørepræsentant Nakskov og Arbejdsmiljørepræsentant Maribo.

ANSÆTTELSES & AFSKREDIGELSES POLITIK

Ægtefæller, samlevere, børn, søskende, svigerbørn samt svogre og svigerinder til ansatte, kan ikke komme i betragtning ved nyansættelser, eller til ophold i praktikforløb.

I tilfælde af at medarbejdere bliver samboende par efter ansættelsen skal der laves en forhandling med tillidsrepræsentant og forstander.

Ansættelsesudvalg består af forstander og tillidsrepræsentant, samt den eller de relevante værkstedslærere.

Ledelse og ansatte vil støtte aktiviteter, der sigter mod en medarbejdersammensætning i Lolland Produktionsskole, der afspejler det omgivende samfund m.h.t. alder, køn, etnisk oprindelse m.v.

Afskedigelsessager løses i henhold til overenskomst og SU regler.

FASTHOLDELSES POLITIK

Medarbejdere, der rammes af sygdom eller andre forhold, der medfører fravær, bør have størst mulig støtte, med henblik på at kunne genoptage deres job.

Støtten kan bl.a. bestå i regelmæssig opfølgning, støtte i forhold til at få den relevante hjælp fra det offentlige, gradvis tilbagevenden til jobbet m.v.

Medarbejdere, der på grund af varig sygdom eller andre forhold ikke længere kan varetage deres job, bør forsøges omplaceret til andet arbejde. Er dette ikke muligt, støttes vedkommende i revalidering. Hvis det er relevant for vedkommende, forsøges flex- eller skånejob på skolen.

Medarbejdere, der kommer ud i misbrugs- eller afhængighedsproblemer, bør hurtigst muligt tilbydes samtale om de personlige, sociale, økonomiske og jobmæssige konsekvenser af fortsat misbrug. I den forbindelse bør medarbejderen tilbydes støtte, til afvænning med genoptagelse af jobbet som mål. Afskedigelse bør ikke ske uden, at disse foranstaltninger har været forsøgt.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *