Mål med politikken ”Mod mobning – for trivsel”:

På Lolland Produktionsskole mødes eleverne med forskellig social, kulturel og etnisk baggrund.
Det er i skolen, hvor de unge for alvor konfronteres med krav om samspil og samarbejde med andre
mennesker, som de ikke nødvendigvis selv har valgt at være sammen med.

Her skal eleverne udvikle sig selv og fællesskabet.

Det skal være rart og befordrende at gå på Lolland Produktionsskole.  Produktionsskolen skal
være et sted, hvor man lærer at respektere hinanden. Mobning accepteres ikke.

Skolen skal danne rammer om fællesskaber og være fri for mobning, og der skal være de bedst
mulige fysiske, psykiske og æstetiske rammer.”

Lolland Produktionsskole vægter elevernes alsidige personlige udvikling på linie med den faglige
udvikling i henhold til skolens værdigrundlag.

Strategien tages løbende op til vurdering og eventuel revision.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *