Bestyrelsen

§ 4. Bestyrelsens sammensætning og funktion.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges eller vælges således:
3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune.
2 medlemmer udpeges af lokale repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne.
2 medlemmer udpeges af lokale repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne.
2 medlemmer vælges af skolens medarbejdere i forbindelse med tillidsvalg.
Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år.

————————————————————————————————————————————————————————–

Formand & Næstformand

Klaus Møller
Formand
54953332
Torben Hansen
Næstformand
21293283

Jan Haugaard Jensen
Maritim
60393262
Tom Larsen
Bestyrelse
27152900
Niels Hansen
Bestyrelse
20333366
Per Jensen
Bestyrelse
60393264
Jens Otto Jensen
Bestyrelse
54936003
Flemming Petersen
Bestyrelse
20150749

Tilforordnet

Lene Steen Bergstrøm
Afdelingsleder Nakskov
60393256
Jakob Olsen
Afdelingsleder Maribo
60393277
Britt Flamgaard
Lolland kommune

Forstander Lolland Produktionsskole

Kristian Hjorth
Forstander
21387564