Bestyrelsens sammensætning og funktion.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges eller vælges således:
3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune.
2 medlemmer udpeges af lokale repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne.
2 medlemmer udpeges af lokale repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne.
2 medlemmer vælges af skolens medarbejdere i forbindelse med tillidsvalg.
Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år.

————————————————————————————————————————————————————————–

Formand & Næstformand

Steffen Rasmussen
Klaus Møller
Næstformand
54953332

Tom Larsen
Lolland byråd
27152900
Jens Otto Jensen
Arbejdesgiver repræsentant
54936003
Tina Hansen
Udpeget af LO
Vibeke Grave
Lolland byråd
Henning G.E.Rasmussen
Lolland byråd

Tilforordnet

Lene Steen Bergstrøm
Afdelingsleder Nakskov
60393256
Jakob Olsen
Afdelingsleder Maribo
60393277
Britt Flamgaard
Lolland kommune

Sekretær for bestyrelsen

Kristian Hjorth
Forstander
21387564

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *