Lolland Produktionsskole har et samarbejde med PSP (Produktionsskoleprojektet).

Der laves en elektronisk screening af alle elever ved start på skolen, hvor den unges grundlæggende faglige niveau afdækkes, i dansk og matematik.

Dette resultat danner, sammen med skolens øvrige beskrivelser af eleven, grundlag for om eleven skal med videre i projektet. På baggrund af en tværfaglig sparring vurderes det om eleven tilbydes en mere uddybende udredning, i form af en faglig- eller psykologisk undersøgelse.

Resultatet af undersøgelsen formidles til eleven og dennes netværk, UU vejleder, lærere og evt. sagsbehandler, således at eleven kan hjælpes hen imod en ungdomsuddannelse på den bedst mulige måde.

De unge som kommer med i projektet, vil efter udskrivning fra produktionsskolen, blive fulgt det første år af projektet.

Link til projektets hjemmeside: http://www.produktionsskoleprojekt.dk/

“NY VIDEO OM PROJEKTETS INDSATS, se hvordan Sarah fik hjælp”- tryk på billedet for at se filmen.

psp

 

 

 

 

Tovholdere

Jakob Olsen
Afdelingsleder Maribo
60393277
Tina Schultz
Vejleder Nakskov
60393251
Per Jensen
Vejleder Maribo
60393264
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter