Trust – U

Skolen er sammen med erhvervsskolen Celf med i projektet Trust-U.
Her er der mulighed for individuelle samtaler, samt gruppeforløb, hvis man har misbrugsproblemer eller er i risikogruppen for at ryge ud i misbrugsproblemer.

http://www.lolland.dk/Borger/Helbred/Raadgivning-om-misbrug/Trust-U.aspx.

Fra kant til kan

Skolen er sammen med SOSU-skolen, Multi Center Syd, samt Erhversskolen Celf med i projekt “Fra kant til kan”.

Projektet mål er at fremme den mentale sundhed blandt vore elever, så de er bedre rustet til at tage en uddannelse.
Alle vores elever bliver undervist i Trivsel / mistrivsel, depression og angst.

I forbindelse med undervisningen bliver eleverne tilbudt at deltage i en trivselundersøgelse og en opfølgende samtale. Hvis der er brug for videre hjælp, guides de videre i systemet.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/puljer-og-projekter/2013-2016/satspuljeopslag-fremme-af-mental-sundhed-og-forebyggelse-af-angst-og-depression-hos-unge-paa-produktions-og-erhvervsskoler

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter