Maritim (Nakskov)

Det Maritime værksted ligger lidt væk fra skolen et dejligt miljø ved havnen Strandpromenaden 5 (i daglig tale plutteøen som er en halvø.)

På det Maritime værksted vil du opleve et godt kammeratskab og sammenhold. Mange af vores opgaver er ude i den friske luft, vi har vedligeholdelse af vores joller -broer og diverse andre skibe.

Når vejret tillader det sejler vi med vores joller på Nakskov fjord.

maritim 560x235På det maritime værksted kan du :

  • Få et kendskab til arbejdslivet og være en del af et team
  • Få styrket det praktiske håndelag
  • Lære om sø sikkerhed, brand og arbejdssikkerhed
  • Få indblik i navigation og søvejsregler
  • Få kendskab til motorlære, vedligeholdelses arbejde
  • At få kendskab til materialer og værktøj
  • At få søfartens historie, skibs teknik.

 

Arbejde med tovværk og lære at binde de rigtige knob.
Deltage i de daglige opgaver på værkstedet /vedligeholdelse på værkstedet.
Oprydning, rengøring og vedligehold af grønne områder og  pladsen omkring værkstedet.
I det tidlige forår begynder vi klargøring af joller og andre skibe der er på land, når jollerne er søsat starter vi op på undervisning i jolle sejlads på fjorden.
Jollebevis udstedes efter bestået prøve, her efter kan eleven sejle som skipper på jollen.

Der vil i foråret være andre opgaver af håndværksmæssig karakter.
I sommer perioden vil der være mulighed for længere tur med et større skib,
Der vil i løbet af sommeren være mange opgaver i og omkring vores bedding med vedligeholdelse og reparation af skibe.
I efteråret vil der være opgaver med optagning af skibe og klargøring til vinteren.
I vinterhalvåret vil der være opgaver på værkstedet, hvor det er større reparation og vedligeholdelses opgaver. Der udover vil vi starte en produktion af redningslejdere, drejearbejde og masteringe.

Kendetegnene ved det maritime værksted er en let genkendelig hverdag i trygge og faste rammer, med en kærlig og omsorgsfuld omgangstone og respekt for hinanden. Et ophold på den maritime linje er en forsmag og klargøring på sømandslivet og/eller en håndværksmæssig retning eller blot en god oplevelse, en styrkelse og forberedelse til at komme videre. Vi har mange andre spændende opgaver hvis dette har vakt din interesse, så er du velkommen til at kontakte det Maritime værksted.

Her er en lille film som vi har lavet – den hedder “en dag på værkstedet”…

 

Ulrik Larsen
Maritim
60393272
Lotte Hansen
Maritim
60393281