LOVGRUNDLAG

I Produktionsskoleloven er værkstedsundervisningen beskrevet således:

Værkstedsundervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte deltager sikres en løbende og sammenhængende læringsproces, der i videst muligt omfang foregår i et forpligtende arbejdsmæssigt fællesskab. Værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

På Produktionsskole Foreningens link kan du se gældende love under produktionsskoleområdet.

www.psf.dk