LOVGRUNDLAG

I Produktionsskoleloven er værkstedsundervisningen beskrevet således:

Værkstedsundervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte deltager sikres en løbende og sammenhængende læringsproces, der i videst muligt omfang foregår i et forpligtende arbejdsmæssigt fællesskab. Værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

På Produktionsskole Foreningens link kan du se gældende love under produktionsskoleområdet.

www.psf.dk

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter