Vejlednings- og rådgivningsdelen består i at elev og værkstedslæreren og vejlederen løbende har samtaler om de job- og uddannelsesmuligheder, der er aktuelle, og tager udgangspunkt i elevens forståelse af sig selv og sin omverden og i elevens styrkesider og udviklingsmuligheder.

Det overordnede mål for vejledningen er at støtte eleven i en afklaringsproces, der hjælper eleven til at se sine egne styrker, talenter og interesser tydeligere, for at finde den rigtige uddannelse eller det rette job.
Elevens mål for produktionsskoleopholdet noteres i en individuel Forløbsplan. Planen beskriver også hvilke ting, der skal sættes i værk for at nå målene, samt hvilke punkter i øvrigt, der er vigtige i forbindelse med elevens forløb på skolen.

Der skal afholdes løbende vejledningssamtaler med eleven hver 3. måned og når eleven forlader skolen. Dette er for at sikre, at eleven får optimalt udbyttet af opholdet på skolen.

I vejledningen lægges der vægt på vejledningen er understøttende, konfronterende og oplysende, så eleven lærer at tage ansvar for, at der sker noget i deres liv, samt understøtte den enkeltes elevs refleksioner på en sådan måde, at eleven får større indsigt i egne forudsætninger, ressourcer og behov.

Herudover vil vejleder informere og vejlede om uddannelsesmæssige muligheder efter opholdet og være med til eventuelt at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om eleven.

Vejledere

Tina Schultz
Vejleder Nakskov
60393251
Per Jensen
Vejleder Maribo
60393264
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *