Under dit ophold på Produktionsskolen har du mulighed for at komme i erhvervspraktik i op til fire uger pr. halvår.

Praktikstedet finder du sammen med din værkstedslærer og/eller vejlederen.

Du får også skoleydelse, mens du er i praktik.