Undervisning på Lops

 

På Lolland Produktionsskole (Lops) har vi et bredt tilbud af almen undervisning og med vores samarbejde med Lolland Ungdomsskole, kan der også tilbydes prøveforberedende undervisning i dansk og matematik (G-niv.).

 

Alle der starter på skolen bliver screenet i dansk og matematik, med en elektronisk screening – PSP screening. http://produktionsskoleprojekt.dk/

Denne screening afdækker hurtigt om den unge har grundlæggende faglige vanskeligheder i dansk og matematik

 

Efter endt screening, er der 3 mulige undervisningstilbud, som den unge kan blive tilbudt:

1. Ordblindeundervisning

OBU tilbydes i samarbejde med VISP, dette varetages af specialundervisere fra VISP på begge afdelinger. Vi sammensætter undervisning og udarbejder en undervisningsplan for den enkelte elev. Dette vil blive overdraget til den unges værkstedslærer, som også vil arbejde med elevens faglige udfordringer i hverdagen, så vi på skolen skaber de bedste betingelser for den unge ift. opstart på en Ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

2. Praksisorienteret almen undervisning.

Målgrupper er primært elever som har 02+02 og er motiverede.

Almen Underviseren laver i samarbejde med den unge en individuel plan ift. uddannelsesretning

og den alternative adgangsvej for de unge, der ikke har karakteren 02 i dansk og matematik.

(Hvor Erhvervsskolen skal foretage en helhedsvurdering baseret på en skriftlig prøve og en samtale.)

En styrke ved undervisningen er at holdene er små, som regel 8-10 elever. I undervisningen indgår praktiske opgaver med afsæt i det der sker på værkstederne, således at der er en klar sammenhæng mellem den praktiske virkelighed eleverne oplever på værkstedet og i undervisningen. Undervisningen fokuserer på de kvalifikationer og kompetencer, der kan føre til optagelse på en ungdomsuddannelse.

3. Prøveforberedende undervisning i dansk og matematik

I samarbejde med Lolland Ungdomsskole tilbydes Prøveforberedende undervisning i dansk og matematik (G-niv.).

Dette varetages af læreruddannede undervisere, med prøveafvikling 2 gange om året.

Her startes der med en niveau screening, for at afdække hvor den unge har brug for supplerende undervisning.

Undervisere og/eller vejledere afholder en samtale med den unge ift. muligheder og en undervisningsplan udarbejdes. Undervisningsplanen tager udgangspunkt i elevens resultat og standpunkt i dansk og matematik.

Elever der ikke har 02 + 02 og er motiverede for at opnå dette, tilbydes 3 matematik og 3 dansk lektioner ugentligt, undervisningstilbuddet udbydes på begge afdelinger i dansk og matematik kun i Maribo.

Den primære målgruppe for dette tilbud vil typisk være de 15-17 årige. De 18 årige og højere tilmeldes VUC under deres licens, men træner stadig hos os.

 

Der kan som elev på LOPS, derudover være andre muligheder for supplerende undervisning i op til 10 timer om ugen, kaldet â…“ undervisning. Dog er der en del krav/delmål som skal opfyldes af den enkelte elev, hvis et sådan forløb skal kunne påbegyndes.

 

Jakob Olsen
Afdelingsleder Maribo
60393277
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *