Lolland Kommune

Besøg hos Lolland KommuneKommune
Lolland Produktionsskoles Maribo afdeling, var forleden dag på besøg hos Lolland kommune. Elever og lærer fik en rundvisning gennem rådhuset og endte i byrådssalen hvor de fik et foredrag af Lars Gram, som er Sekretariatschef.
Han fortalte om en masse ting, blandt andet om byrådet, Lolland Kommune som Lollands største arbejdsplads og hvilke opgaver kommunen udfører.
Eleverne blev opfordret til at komme med forslag til nogle ungdomsaktiviteter, som man synes mangler i kommunen. Disse forslag vil Lars Gram så personligt aflevere til borgmesteren.
Da elever og lærer kom hjem til skolen, gik de straks i gang med opgaven og nogen af ønskerne er kunststofbane i Maribo, Ungdomshus og paintballbaner.